Հրավեր «Աուտիզմ ունեցող դեռահասներին և երիտասարդներին զբաղվածության և սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների տրամադրում ցերեկային կենտրոնում» ծրագրի իրականացման նպատակով դրամաշնորհի տրամադրման համար հայտարարված մրցույթի

Հրավերի փաթեթը՝

ԿԻՍՎԵԼ