2008թ. օգոստոսի 1-ից ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում ներդրվել է Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը

2008թ. օգոստոսի 1-ից ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում ներդրվել է Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը: Տեղեկատվական համակարգի հիմնական խնդիրներն են. նախարարությունում փաստաթղթերի հոսքի արդյունավետ կառավարում, փաստաթղթերի եւ կից նյութերի էլեկտրոնային տարբերակների կենտրոնացված պահպանում, փաստաթղթաշրջանառության պատմության գրանցում ու վերահսկում` փաստաթղթի շարժի բոլոր փուլերում, կատարողական վերահսկողության ապահովում, անհրաժեշտ փաստաթղթերի արագ որոնում, տեղեկատվության կրկնման բացառում, փաստաթղթերի հետ աշխատանքի միասնական ձեւի ապահովում, մի քանի ստորաբաժանումների միաժամանակյա աշխատանքի ապահովում եւ փաստաթղթերի կորստի բացառում:
Համակարգի ներդրումը նախարարությունում, իսկ հետագայում միջգերատեսչական մակարդակում փաստաթղթաշրջանառության գործընթացի էական արդյունավետություն կապահովի: Համակարգը առաջիկա ամիսներին ոչ միայն կներդրվի նախարարության համակարգի բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում, այլև քաղաքացիներին հնարավորություն կընձեռի հետևել իրենց դիմումի ընթացքին` նախարարության կայքէջի միջոցով:

ԿԻՍՎԵԼ