Աշխատանք և զբաղվածություն / Օրենսդրություն

1. ՀՀ օրենքներ

2. ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումներ

3. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամաններ 

4. Միջազգային իրավական նորմեր

5. Պայմանագրեր

5. Օրենսդրական որոշ դրույթների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

Թարմացվել է` 02-12-2014