Հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցեր / Օրենսդրություն

 

1. ՀՀ օրենքներ

2. ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումներ

3. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամաններ

4. Միջազգային իրավական նորմեր

Թարմացվել է` 19-12-2014