Օրենսդրություն

 

 

  1. ՀՀ օրենքը կուտակային կենսաթոշակների մասին (Ընդունված է 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ին) (օրենքը խմբ. 21.06.14 ՀՕ-67-Ն)
  2. ՀՀ օրենքը "Կուտակային կենսաթոշակների մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (Ընդունված է 2014 թվականի հունիսի 21-ին)
  3. ՀՀ օրենքը "Կուտակային կենսաթոշակների մասին" ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (Ընդունված է 2014 թվականի մայիսի 15-ին)
  4. ՀՀ օրենքը կուտակային կենսաթոշակների մասին (Ընդունված է 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ին)
  5. ՀՀ օրենքը ներդրումային ֆոնդերի մասին (Ընդունված է 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ին)
  6. ՀՀ օրենքը եկամտային հարկի մասին (Ընդունված է 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ին)
  7. ՀՀ օրենքը եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման մասին (Ընդունված է 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ին) 

Թարմացվել է` 11-07-2014