Օրենսդրություն

2010թ. դեկտեմբերի 22-ին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի կողմից ընդունվել է կենսաթոշակային բարեփոխումների օրենսդրական փաթեթը:

 

 

1. ՀՀ օրենքը եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման մասին

 

2. ՀՀ օրենքը պետական կենսաթոշակների մասին

 

3. ՀՀ օրենքը եկամտային հարկի մասին

 

4. ՀՀ օրենքը կուտակային կենսաթոշակների մասին

 

5. ՀՀ օրենքը ներդրումային ֆոնդերի մասին

 

 

Ներկայումս մշակման փուլում են գտնվում օրենքների կիրարկումն ապահովող ենթաօրենսդրական ակտերը: