Հարց 9.

Ի՞նչ է պարտադիր կանխարգելիչ բժշկական քննությունը: 

Պարտադիր կանխարգելիչ բժշկական քննությունը սոցիալական փաթեթի բաղադրամաս է, որի շրջանակներում տրամադրվող ծառայությունների ցանկը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի N 375-Ն որոշմամբ: