Ենթակառուցվածք

Միջազգային համագործակցության և զարգացման ծրագրերի վարչություն

Վարչության պետ` Անահիտ Մարտիրոսյան հեռ.` 56-37-91, 54-27-36

Միջազգային համագործակցության բաժին

Բաժնի պետ՝ Լիլիթ Դոխիկյան, հեռ՝ 56-37-91

Զարգացման ծրագրերի բաժին