Ուրբաթ, Նոյեմբեր 22, 2019

Օրենսդրություն

Բարեգործությունը կարգավորվում է ՀՀ օրենքով, ՀՀ կառավարության որոշումներով, համաձայնագրերով.

1. ՀՀ օրենքներ

2. ՀՀ կառավարության որոշումներ

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png