Երեքշաբթի, Մայիս 26, 2020
Գլխավոր ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Կանոնադրություն

Կանոնադրություն

1. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կանոնադրություն 700-L
ՀՀ ԱՍՀՆ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
 2. ԱՍՀՆ միջազգային համագործակցության և զարգացման ծրագրերի վարչություն  միջ, Հրաման
3. ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի կանոնադրություն
4. ՀՀ ԱՍՀՆ քարտուղարության կանոնադրություն
5. ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի ժողովրդագրության բաժնի կանոնադրություն
6. ՀՀ ԱՍՀՆ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի կանոնադրություն
7. ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատանքի և զբաղվածության վարչության կանոնադրություն 1-ին հավելված
8. ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչության կանոնադրություն
9. ՀՀ ԱՍՀՆ ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության կանոնադրություն
10. ՀՀ ԱՍՀՆ սոցիալական աջակցության վարչության կանոնադրություն
11. ՀՀ ԱՍՀՆ վերլուծության և մոնիթորինգի վարչության կանոնադրություն
12. ՀՀ ԱՍՀՆ կենսաթոշակային ապահովության վարչության կանոնադրություն
13. ՀՀ ԱՍՀՆ ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության կանոնադրություն
14. ՀՀ ԱՍՀՆ գնումների համակարգման և տնտեսական հարցերի բաժնի կանոնադրություն
15. ՀՀ ԱՍՀՆ  ներքին աուդիտի բաժնի կանոնադրություն
ՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությամբ գործող պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ  
16. «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
17. «Երևանի «Մանկան տուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
18. «Գավառի մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
19. «Վանաձորի մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
20. «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
21. «Գյումրու «Երեխաների տուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
22. «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
23. «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
24. «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
25. «Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
26. «Դիլիջանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության  գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
27. «Գյումրու երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
28. «Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
29. «Բյուրեղավանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
30. «Կապանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
31. «Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական  հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
32. «Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
33. «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
34. «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
35. «Գյումրու տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
36. «Երևանի N 1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
37. «Նորքի տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
38. «Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի սպասարկման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն

1. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կանոնադրություն 700-L
ՀՀ ԱՍՀՆ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
3. ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի կանոնադրություն
4. ՀՀ ԱՍՀՆ քարտուղարության կանոնադրություն
5. ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի ժողովրդագրության բաժնի կանոնադրություն
6. ՀՀ ԱՍՀՆ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի կանոնադրություն
7. ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատանքի և զբաղվածության վարչության կանոնադրություն 1, 2.
8. ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչության կանոնադրություն
9. ՀՀ ԱՍՀՆ ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության կանոնադրություն
10. ՀՀ ԱՍՀՆ սոցիալական աջակցության վարչության կանոնադրություն
11. ՀՀ ԱՍՀՆ վերլուծության և մոնիթորինգի վարչության կանոնադրություն
12. ՀՀ ԱՍՀՆ կենսաթոշակային ապահովության վարչության կանոնադրություն
13. ՀՀ ԱՍՀՆ ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության կանոնադրություն
14. ՀՀ ԱՍՀՆ գնումների համակարգման և տնտեսական հարցերի բաժնի կանոնադրություն
15. ՀՀ ԱՍՀՆ  ներքին աուդիտի բաժնի կանոնադրություն
ՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությամբ գործող պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ  
16. «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
17. «Երևանի «Մանկան տուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
18. «Գավառի մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
19. «Վանաձորի մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
20. «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
21. «Գյումրու «Երեխաների տուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
22. «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
23. «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
24. «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
25. «Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
26. «Դիլիջանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության  գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
27. «Գյումրու երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
28. «Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
29. «Բյուրեղավանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
30. «Կապանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
31. «Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական  հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
32. «Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
33. «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
34. «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
35. «Գյումրու տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
36. «Երևանի N 1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
37. «Նորքի տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
38. «Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի սպասարկման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն

1. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կանոնադրություն 700-L
ՀՀ ԱՍՀՆ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
3. ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի կանոնադրություն
4. ՀՀ ԱՍՀՆ քարտուղարության կանոնադրություն
5. ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի ժողովրդագրության բաժնի կանոնադրություն
6. ՀՀ ԱՍՀՆ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի կանոնադրություն
7. ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատանքի և զբաղվածության վարչության կանոնադրություն 1, 2.
8. ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչության կանոնադրություն
9. ՀՀ ԱՍՀՆ ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության կանոնադրություն
10. ՀՀ ԱՍՀՆ սոցիալական աջակցության վարչության կանոնադրություն
11. ՀՀ ԱՍՀՆ վերլուծության և մոնիթորինգի վարչության կանոնադրություն
12. ՀՀ ԱՍՀՆ կենսաթոշակային ապահովության վարչության կանոնադրություն
13. ՀՀ ԱՍՀՆ ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության կանոնադրություն
14. ՀՀ ԱՍՀՆ գնումների համակարգման և տնտեսական հարցերի բաժնի կանոնադրություն
15. ՀՀ ԱՍՀՆ  ներքին աուդիտի բաժնի կանոնադրություն
ՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությամբ գործող պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ  
16. «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
17. «Երևանի «Մանկան տուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
18. «Գավառի մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
19. «Վանաձորի մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
20. «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
21. «Գյումրու «Երեխաների տուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
22. «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
23. «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
24. «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
25. «Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
26. «Դիլիջանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության  գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
27. «Գյումրու երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
28. «Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
29. «Բյուրեղավանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
30. «Կապանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
31. «Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական  հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
32. «Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
33. «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
34. «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
35. «Գյումրու տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
36. «Երևանի N 1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
37. «Նորքի տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
38. «Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի սպասարկման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն

1. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կանոնադրություն 700-L
ՀՀ ԱՍՀՆ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
3. ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի կանոնադրություն
4. ՀՀ ԱՍՀՆ քարտուղարության կանոնադրություն
5. ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի ժողովրդագրության բաժնի կանոնադրություն
6. ՀՀ ԱՍՀՆ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի կանոնադրություն
7. ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատանքի և զբաղվածության վարչության կանոնադրություն 1, 2.
8. ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչության կանոնադրություն
9. ՀՀ ԱՍՀՆ ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության կանոնադրություն
10. ՀՀ ԱՍՀՆ սոցիալական աջակցության վարչության կանոնադրություն
11. ՀՀ ԱՍՀՆ վերլուծության և մոնիթորինգի վարչության կանոնադրություն
12. ՀՀ ԱՍՀՆ կենսաթոշակային ապահովության վարչության կանոնադրություն
13. ՀՀ ԱՍՀՆ ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության կանոնադրություն
14. ՀՀ ԱՍՀՆ գնումների համակարգման և տնտեսական հարցերի բաժնի կանոնադրություն
15. ՀՀ ԱՍՀՆ  ներքին աուդիտի բաժնի կանոնադրություն
ՀՀ ԱՍՀՆ ենթակայությամբ գործող պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ  
16. «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
17. «Երևանի «Մանկան տուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
18. «Գավառի մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
19. «Վանաձորի մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
20. «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
21. «Գյումրու «Երեխաների տուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
22. «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
23. «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
24. «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
25. «Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
26. «Դիլիջանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության  գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
27. «Գյումրու երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
28. «Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
29. «Բյուրեղավանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
30. «Կապանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
31. «Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական  հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
32. «Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
33. «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
34. «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
35. «Գյումրու տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
36. «Երևանի N 1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
37. «Նորքի տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
38. «Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի սպասարկման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png