ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Հայաստանում մասնագիտական կողմնորոշման գործուն և կայացած համակարգ երբևէ չի եղել, թերևս` միայն խորհրդային տարիներին գործող համակարգը, որն ավելի շատ իմիտացիոն, ձևական բնույթ ուներ, հիմնականում` ճանաչողական, խիստ գաղափարականացված էր և կապ չուներ աշխատաշուկայի հետ:

Հայաստանի անկախացումից հետո երկրում տեղի ունեցած համակարգային փոփոխությունների շնորհիվ ձևավորվող շուկայական հարաբերություններն իրենց հետ բերեցին նոր մոտեցումներ ու գործելակերպ: Մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդային համակարգը ևս դադարեց գործել, իսկ նորը, որպես այդպիսին, չստեղծվեց:

ՀՀ-ում մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի բարեփոխումները ձեռնարկվել են 2012թ., երբ հոկտեմբերի 4-ին թիվ 40 արձանագրային որոշմամբ ՀՀ կառավարության կողմից հավանության արժանացվեց «ՀՀ-ում մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի զարգացման հայեցակարգը» և դրա իրականացման միջոցառումների ծրագիրը (այսուհետ՝ Հայեցակարգ): Հայեցակարգով սահմանվեց մասնագիտական կողմնորոշման համակարգը, որն ընդգրկում է հանրակրթությունը, մասնագիտական կրթությունը և կրթությունից դուրս՝ անձին մասնագիտության և կարիերայի ընտրության հարցում աջակցող հաստատությունները (ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների/զբաղվածության տարածքային կենտրոններ):

Հայեցակարգի համաձայն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգում գործող «Երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին վերապահվեց մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի համակարգի համապատասխան մասնագետներին մեթոդաբանությամբ ապահովման, վերապատրաստման և աշխատավայրում արդեն վերապատրաստված մասնագետների մեթոդական խորհրդատվության (կրթական սուպերվիզիա), նաև իրազեկման գործառույթները: ՊՈԱԿ-ն անվանափոխվեց «Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոն»-ի, այնուհետև, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017թ. սեպտեմբերի 22-ի թիվ 1159-Ն որոշմամբ, վերակազմակերպվել է որպես ՀՀ ԱՍՀՆ  «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի «Մասնագիտական կողմնորոշման և կարողությունների զարգացման կենտրոն» մասնաճյուղ (այսուհետ՝ Կենտրոն):

 

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կենտրոնի առաքելությունն է ՀՀ-ում ողջ կյանքի ընթացքում անձի մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ծառայությունների համակարգի ինստիտուցիոնալացումն ու զարգացումը:

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Կենտրոնի գործունեության հիմնական նպատակն է` ֆորմալ կրթության և սոցիալական ծառայությունների համապատասխան կառույցներին մասնագիտական կողմնորոշման, կարիերայի ուղղորդման և ներառման կարողությունների զարգացման մեթոդաբանական ապահովումը, ինչպես նաև՝ մասնագիտական կողմնորոշման ոլորտում շարունակական կրթության իրականացումը և սուպերվիզիան:

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png