Չորեքշաբթի, Հունվար 23, 2019
Գլխավոր ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ

  1. Ի՞նչ է սոցիալական փաթեթը
  2. Կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 27-ի «Սոցիալական փաթեթի հատկացման կարգը և փաթեթի մեջ մտնող ծառայությունների բովանդակությունը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1917-Ն և N 1923-Ն, ինչպես նաև 2012 թվականի ապրիլի 19-ի N 594-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1691-Ն որոշում,
  3. Կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի «Սոցիալական փաթեթի շահառուների առողջապահական փաթեթի շրջանակներում պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման ու ֆինանսավորման կարգը, սոցիալական փաթեթի շահառուների պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ բժշկական օգնության ու սպասարկման ծառայությունների փաթեթը, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության և ապահովագրության ծառայություններ մատուցող ընկերությունների միջև կնքվող պայմանագրի օրինակելի ձևը, ինչպես նաև առողջապահական փաթեթի հասանելիության նպատակով էլեկտրոնային շտեմարանի ձևավորման ու վարման կարգը հաստատելու մասին» N 375-Ն որոշում,
  4. Սոցիալական փաթեթի հաշիվները սպասարկող բանկերի ցանկ
  5. Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայության մեջ ընդգրկված զբոսաշրջային օպերատորների ցանկ
  6. Սոցիալական փաթեթում ընդգրկված ուսումնական հաստատությունների ցանկ
  7. Առողջության ապահովագրության ծառայություններ մատուցող ապահովագրական ընկերությունների ցանկ
  8. Հարցեր և պատասխաններ
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png