Շաբաթ, Հուլիս 20, 2019
Գլխավոր ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ

  1. Ի՞նչ է սոցիալական փաթեթը
  2. Կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 27-ի «Սոցիալական փաթեթի հատկացման կարգը և փաթեթի մեջ մտնող ծառայությունների բովանդակությունը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1917-Ն և N 1923-Ն, ինչպես նաև 2012 թվականի ապրիլի 19-ի N 594-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1691-Ն որոշում,
  3. Կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի «Սոցիալական փաթեթի շահառուների, ինչպես նաև պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով առողջության առաջնային պահպանման և նեղ մասնագիտական ծառայություններ իրականացնող կազմակերպությունների աշխատողների` պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման ու ֆինանսավորման կարգը, նրանց` պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ բժշկական օգնության ու սպասարկման ծառայությունների փաթեթը, փաթեթի հասանելիության նպատակով էլեկտրոնային շտեմարանների ձևավորման ու վարման կարգը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության և ապահովագրության ծառայություններ մատուցող ընկերությունների միջև կնքվող պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին» N 375-Ն որոշում,
  4. Սոցիալական փաթեթի հաշիվները սպասարկող բանկերի ցանկ
  5. Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայության մեջ ընդգրկված զբոսաշրջային օպերատորների ցանկ
  6. Սոցիալական փաթեթում ընդգրկված ուսումնական հաստատությունների ցանկ
  7. Առողջության ապահովագրության ծառայություններ մատուցող ապահովագրական ընկերությունների ցանկ
  8. Հարցեր և պատասխաններ
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png