Չորեքշաբթի, Մայիս 23, 2018
Գլխավոր ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

 1. ՀՀ ԱՍՀ նախարարի N 121-Ա/1 հրաման
 2. ՀՀ ԱՍՀ նախարարի N 70-Ա/1 հրաման
 3. Մաս 1.Կենսաթոշակային համակարգի ՄԳ մեթոդաբանությունը
 4. Մաս 2.Աշխատանքային կենսաթոշակներ ծրագրի ՄԳ ամփոփ հաշվետվություն
 5. Աշխատանքային կենսաթոշակներ ծրագրի ՄԳ ամբողջական հաշվետվություն
 6. Մաս 3.Վճարման ծառայություններ ծրագրի ՄԳ ամփոփ հաշվետվություն
 7. “Վճարման ծառայություններ” ծրագրի ՄԳ ամբողջական հաշվետվություն
 8. ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի և տրամադրվող ծառայությունների մշտադիտարկման և գնահատման համակարգ
 9. Զբաղվածության կարգավորման 2015 թվականի պետական ծրագրի և նրանում ներառված զբաղվածության ծրագրերի մոնիթորինգի և գնահատման գործընթացի ամփոփ հաշվետվություն
 10. Ամփոփ հաշվետվություն «Եվրոպական արտադրության լսողական սարքերի ձեռքբերման համար հավաստագրերի տրամադրում» ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման
 11. Ամփոփ հաշվետվություն «Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով, տեխնիկական միջոցներով ապահովում և դրանց վերանորոգում» ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման
 12. Ամփոփ հաշվետվություն «Հաշմանդամներին սայլակներով և լսողական սարքերով ապահովման» ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման
 13. Զբաղվածության ամենամյա պետական ծրագրի ՄԳ արդյունքները
 14. Զբաղվածության կարգավորման 2016 թվականի պետական ծրագրի և նրանում ներառված զբաղվածության ակտիվ ծրագրերի ամփոփ հաշվետվություն
 15. Ամփոփ հաշվետվություն Զբաղվածության կարգավորման 2016 թվականի պետական ծրագրի և նրանում ներառված զբաղվածության ակտիվ ծրագրերի մշտադիտարկման և գնահատման գործընթացի
 16. Զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրի Մշտադիտարկման և Գնահատման արդյունքների ու կանխատեսումների հիման վրա առաջարկվող` զբաղվածության կարգավորման 2018 թվականի Պետական ծրագիրը
 17. Ամփոփ հաշվետվություն «ՍԾՏԳ ձևաթղթերի տպագրության ծառայություններ» ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման
 18. Ամփոփ հաշվետվություն «Սոցիալական օգնության ծառայությունների գործունեության կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ֆինանսավորում» ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման
 19. Ամփոփ հաշվետվություն «Ընտանիքների  կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների  տրամադրման հետ կապված վարչարարական ծառայություններ» ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման
 20. Ամփոփ հաշվետվություն «Ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների  վճարման հետ կապված ծառայություններ» ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման
 21. Ամփոփ հաշվետվություն «Ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ» ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png