«Երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ/Վառելիք/2019