«Գյումրու համայնքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ/Վառելիք/2019