«Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ/Վառելիք/2019