«Մարի Իզմիրլյանի» անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ/Վառելիք/2019