«Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ/Վառելիք/2019