Ենթակառուցվածք

Վերլուծության և մոնիթորինգի վարչություն
Հայկ Մուրադյան հեռ.` 56-36-92

Մոնիթորինգի բաժին
Արթուր Եղիազարյան հեռ.` 56-30-75

Վերլուծության բաժին
Ռիմա Պետրոսյան հեռ.` 56-30-75