Վարչության հիմնական խնդիրներն են`

  • սոցիալական պաշտպանության բնագավառի ռազմավարական ծրագրերի մշակման, համակարգման, մոնիթորինգի և գնահատման ապահովումը.
  • սոցիալական աջակցության  բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կիրառման նկատմամբ պետական վերահսկողության և սոցիալական պաշտպանության բնագավառում իրավակիրառական պրակտիկայի մոնիթորինգի ապահովումը.
  • սոցիալական պաշտպանության բնագավառի ռազմավարական ծրագրերին և նրանցից բխող նպատակային ծրագրերին վերաբերող տեղեկատվական հոսքերի կառավարման ապահովումը:
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png