Վիճակագրություն

Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդագրական իրավիճակը բնութագրող հիմնական ցուցանիշները տեղակայված են www.91.103.31.45/national ինտերնետային կայք-էջում, որից օգտվելու համար անհրաժեշտ է կիրառել`

Գաղտնանուն`    nilsr

Գաղտնաբառ`    nilsr*