Հետազոտություններ

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության չափերի փոփոխությունն համար «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված վերլուծության (ըստ մասնագիտությունների և տարածքների աշխատանքի շուկայի) նպատակով տրամադրվող տեղեկատվության ձևաչափ

Ձևաչափ 1
Ձևաչափ 2