Չորեքշաբթի, Հունվար 23, 2019

Հետազոտություններ

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության չափերի փոփոխությունն համար «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված վերլուծության (ըստ մասնագիտությունների և տարածքների աշխատանքի շուկայի) նպատակով տրամադրվող տեղեկատվության ձևաչափ

Ձևաչափ 1
Ձևաչափ 2

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png