Օրենսդրություն

  1. ՀՀ օրենքներ
  1. ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումներ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամաններ

  1. Միջազգային իրավական նորմեր
  1. Պայմանագրեր

Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագիր (կնքվել է 2015 թվականի օգոստոսի 1-ին ՀՀ կառավարության, ՀՀ արհմիությունների կոնֆեդերացիայի և Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության միջև):

     Օրենսդրական որոշ դրույթների վերաբերյալ տեղեկատվություն