Օրենսդրություն

ՀՀ օրենքներ

ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումներ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամաններ

Միջազգային իրավական նորմեր

Պայմանագրեր

Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագիր (կնքվել է 2015 թվականի օգոստոսի 1-ին ՀՀ կառավարության, ՀՀ արհմիությունների կոնֆեդերացիայի և Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության միջև):

Օրենսդրական որոշ դրույթների վերաբերյալ տեղեկատվություն