Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչությունը նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանում է:
Վարչությունը կազմված է կանանց հիմնահարցերի և երեխաների հիմնահարցերի բաժիններից:

Վարչության խնդիրներն են.

  • Հայաստանի Հանրապետությունում ընտանիքի, կանանց և երեխաների սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված քաղաքականության մշակումը և դրա իրականացումը,
  • Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությւոնների քաղաքականության մշակումը և դրա իրականացման համակարգումը,
  • ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի բնագավառը կարգավորող իրավական ակտերի միասնական կիրառման ապահովումը,
  • ընտանիքի, կանանց և երեխաների սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված պետական նպատակային ծրագրերի մշակումը և դրանց կատարման ապահովումը:

 Ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչություն
Վարչության պետ՝ Գեղանուշ Գյունաշյան  
հեռ.` (010) 54-27-35
էլ.փոստ` geghanush.ghyunashyan@mlsa.am


Կանանց հիմնահարցերի բաժին
Վարչության պետի տեղակալ, բաժնի պետ` Արմենուհի Թանաշյան
հեռ.` (010) 56-53-21
էլ.փոստ`  armine.tanashyan@mlsa.am


Երեխաների
հիմնահարցերի բաժին
Բաժնի պետ`
հեռ.` (010) 56-53-21
էլ.փոստ`

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png