Պետական հավաստագրի հիման վրա հաշմանդամի և լսողական սարք տրամադրող կազմակերպություններ

Պետական հավաստագրի հիման վրա ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԻ ՍԱՅԼԱԿ տրամադրող կազմակերպություններն են ՝

  1. «ՆՈՐ ՈՐԱԿ» ՍՊԸ
  2. «ԲԱՐՐԻ» ՍՊԸ
  3. «ԿԱՄԱՐ» ՓԲԸ
  4. «ՍԱՏԱՐ» ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԿ 

_

Պետական հավաստագրի հիման վրա ԼՍՈՂԱԿԱՆ ՍԱՐՔ տրամադրող կազմակերպություններն են՝

  1. «ԲԱՐՐԻ» ՍՊԸ
  2. «ԿԻՆԴ-ԱՐՏ» ՍՊԸ
  3. «ՆՈՐ ՈՐԱԿ» ՍՊԸ
  4. «ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ» ՍՊԸ
  5. «ՍԱՏԱՐ» ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԿ

_