Գլխավոր Պետական հավաստագրի հիման վրա հաշմանդամի սայլակ և լսողական սարք տրամադրող կազմակերպություններ

Պետական հավաստագրի հիման վրա հաշմանդամի սայլակ և լսողական սարք տրամադրող կազմակերպություններ

Պետական հավաստագրի հիման վրա ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԻ ՍԱՅԼԱԿ տրամադրող կազմակերպություններն են՝
  1. «ՆՈՐ ՈՐԱԿ» ՍՊԸ
  2. «ԲԱՐՐԻ» ՍՊԸ
  3. «ԿԱՄԱՐ» ՓԲԸ
  4. «ԴԱՆԻՆԻ» ՍՊԸ
  5. «ԼԻԱՐԺԵՔ ԿՅԱՆՔ» ՀԿ

_

Պետական հավաստագրի հիման վրա ԼՍՈՂԱԿԱՆ ՍԱՐՔ տրամադրող կազմակերպություններն են՝

1.  30 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի հաշմանդամություն ունեցող, տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը լրացած անձանց լսողական սարքերի տրամադրող կազմակերպություններ

1.1. «ԲԱՐՐԻ» ՍՊԸ
1.2. «ԿԻՆԴ-ԱՐՏ» ՍՊԸ
1.3. «ՆՈՐ ՈՐԱԿ» ՍՊԸ
1.4. «ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ» ՍՊԸ
1.5. «ԴԱՆԻՆԻ» ՍՊԸ
1.6. «ԱՐԱԲԿԻՐ» ՍՊԸ
1.7. «ԱՐՖԱ-ՄԵԴ» ՍՊԸ
1.8. «ՍՎՍ-ՄԵԴԻԿԱԼ» ՍՊԸ

_

2.  12-18 տարեկան երեխաներին և 18-ից մինչև 29 տարեկան (ներառյալ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց լսողական սարքերի տրամադրող կազմակերպություններ

2.1. «ԱՐԱԲԿԻՐ» ՍՊԸ
2.2. «ԱՐՖԱ-ՄԵԴ» ՍՊԸ
2.3. «ԿԻՆԴ-ԱՐՏ» ՍՊԸ
2.4. «ՍՎՍ-ՄԵԴԻԿԱԼ» ՍՊԸ

_

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png