Վերլուծություն և մոնիթորինգ

1. ՀՀ Օրենքներ

2. ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումներ
3. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամաններ