Բարեգործություն

Բարեգործությունը կարգավորվում է ՀՀ օրենքով, ՀՀ կառավարության որոշումներով, համաձայնագրերով.

1. ՀՀ օրենքներ

2. ՀՀ կառավարության որոշումներ