Ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցեր

Հավելված ՀՀ կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 29-ի նիստի N 38 արձանագրային որոշման

  1. ՀՀ օրենքներ
  1. ՀՀ Կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումներ

3. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամաններ

4. Միջազգային իրավական նորմեր