Հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցեր

ՀՀ ԱՍՀ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՄԱՐՏԻ 31Ի 55-Ա/1 ՀՐԱՄԱՆ 55-A-1-hraman

  1. ՀՀ օրենքներ
  1. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամաններ

4. Միջազգային իրավական նորմեր