Համալիր ծրագրի մշտադիտարկում և գնահատում

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2017-2021 թվականների համալիր  ծրագրի  մշտադիտարկումը և գնահատումը  իրականացնող  միջգերատեսչական խմբի կազմը`Միջգերատեսչական Խումբ
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2017-2021 թվականների համալիր ծրագրի իրականացումն ապահովող միջոցառումների մշտադիտարկման  ՁԵՎԱՉԱՓ
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png