Հաշվետվություններ

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԶԲԱՂՎՈՂ ՀՀ ՄԱՐԶԱՅԻՆ և ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ 2016 Թ-Ի ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ