Կիրակի, Մարտ 24, 2019
Գլխավոր ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ Թափուր պաշտոններում նշանակվածներ

Թափուր պաշտոններում նշանակվածներ

19.03.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության քարտուղարության քաղաքացիների ընդունելության բաժնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-3.2-429) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Աշխեն Դավթյանը, Աշխեն Կարեյանը, Հայկ Գևորգյանը, Սուրիկ Գրիգորյանը և Հրածին Վարդանյանը։

Աշխեն Դավթյանը ունի «Ինժիներ շինարարի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Աշխեն Կարեյանը ունի «Հայոց լեզվի և գրականության» մանկավարժություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Հայկ Գևորգյանը ունի «Իրավագիտություն» մանկավարժություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Սուրիկ Գրիգորյանը ունի «Ֆիզիկայի ուսուցչի» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Հրածին Վարդանյանը ունի «Հայոց լեզվի և գրականության» մանկավարժություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Աշխեն Դավթյանը:

05.03.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գնումների համակարգման և տնտեսական հարցերի  բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-3.1-172) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Լիլիթ Արամի Օրդուխանյանը և Կարինե Ռաֆիկի Ղազարյանը`

Լիլիթ Արամի Օրդուխանյանը ունի գործարար կառավարում բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Լիլիթ Արամի Օրդուխանյանը հրաժարվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով զբաղեցնել վերը նշված պաշտոնը։

Կարինե Ռաֆիկի Ղազարյանը  ունի տնտեսագեըի մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Կարինե Ռաֆիկի Ղազարյանը  հրաժարվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով զբաղեցնել վերը նշված պաշտոնը։

05.03.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի փորձագետի պաշտոնը համալրելու համար դիմել է քաղաքացի՝

  N անուն,ազգանուն Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի
անուն,ազգանուն Պաշտոնի նշանակման իրավականակտի
մասնագիտություն ամսաթիվ
1. Մարիաննա Փայտյան Մարիաննա Փայտյան Լրագրություն 05.03.2019թ.

Պայմանագիր կնքվել է Մարիաննա Փայտյանի հետ՝ ընտրությունը իրականացվել է երկու փուլով՝ փաստաթղթային և հարցազրույցի: Նախնական փաստաղթղթային ընտրություն անցած հավակնորդը հրավիրվել է հարցազրույցի, որն անցկացվել է հանձնաժողովի միջոցով:

06.02.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-3.1-228) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Ռուզաննա Լևոնի Աբրահամյանը, Աննա Իվանի Կերխանաջևան, Շուշան Սուրենի Հարությունյանը`

Ռուզաննա Լևոնի Աբրահամյանը ունի իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Ռուզաննա Լևոնի Աբրահամյանը հրաժարվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով զբաղեցնել վերը նշված պաշտոնը։

Աննա Իվանի Կերխանաջևան ունի իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Շուշան Սուրենի Հարությունյանը ունի իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Շուշան Սուրենի Հարությունյանը:

04.02.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-2.3-20) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Մանե Դավիթի Սարոյանը, Վարդան Մկրտչի Ուրֆալյանը`

Մանե Դավիթի Սարոյանը ունի «Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Վարդան Մկրտչի Ուրֆալյանը ունի գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին:

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Մանե Դավիթի Սարոյանը:

24.01.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության վարչության զբաղվածության բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-4.1-198) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ Նարե Վարդանի Աբրահամյանը, Մարիամ Մուշեղի Բադալյանը, Վարդան Մկրտչի Ուրֆալյանը, Նելլի Առուստամի Սողոմոնյանը, Մարիամ Նիկոլայի Պարյանը, Լևոն Էդիկի Հակոբյանը, Անի Աշոտի Հովհաննիսյանը, Արուսյակ Միշայի Գասպարյանը, Գյուլնարա Մայիսի Մովսիսյանը`

Նարե Վարդանի Աբրահամյանը ունի միջազգային տնտեսական հարաբերություններ մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Մարիամ Մուշեղի Բադալյանը ունի սոցիալական աշխատանք մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Վարդան Մկրտչի Ուրֆալյանը ունի գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Նելլի Առուստամի Սողոմոնյանը ունի ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների ճյուղում)  մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Մարիամ Նիկոլայի Պարյան ունի իրավագիտություն քրեական իրավունք և դատավարություն մասնագիտությամբ կրթություն, չի բավարարում տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին, քանի որ ներկայացված դիպլոմը չի հանդիսանում պետական նմուշի դիպլոմ,

Լևոն Էդիկի Հակոբյանը ունի հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Անի Աշոտի Հովհաննիսյանը ունի սոցիալական աշխատանք մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Արուսյակ Միշայի Գասպարյանը ունի հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին,

Գյուլնարա Մայիսի Մովսիսյանը ունի քաղաքագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին։

Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Նարե Վարդանի Աբրահամյանը:

 

24.01.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-3.1-228) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմորդներ չեն եղել։

24.01.2019թ. – Զբաղվածության պետական գործակալության աշխատանքային միգրացիայի բաժնի առաջատար մասնագետի  (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-300) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել են քաղաքացիներ՝

  N անուն,ազգանուն Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի
անուն,ազգանուն Պաշտոնի նշանակման իրավականակտի
մասնագիտություն ամսաթիվ
1. Ամալյա Ենոքյան Հանրային կառավարում 24.01.2019թ.
2. Արուսյակ Գասպարյան Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ
3. Հակոբ Ալեքսանյան Կենսաբանության ուսուցիչ
4. Սեմյոն Բաբայան Ինժիներ-Էլեկտրիկ
5. Վարդան Ուրֆալյան Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ

Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքվել է Ամալյա Ենոքյանի հետ:

Հարցազրույցին չի ներկայացել Վարդան Ուրֆալյանը:

 

16.01.2019թ. – Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գնումների համակարգման և տնտեսական հարցերի բաժնի փորձագետի պաշտոնը համալրելու համար դիմել է քաղաքացի՝

  N անուն,ազգանուն Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի
անուն,ազգանուն Պաշտոնի նշանակման իրավականակտի
մասնագիտություն ամսաթիվ
1. Դիանա Մադոյան Դիանա Մադոյանը Կառավարում 16.01.2019թ.

 

Պայմանագիր կնքվել է Դիանա Մադոյանի հետ՝ ընտրությունը իրականացվել է երկու փուլով՝ փաստաթղթային և հարցազրույցի: Նախնական փաստաղթղթային ընտրություն անցած հավակնորդը հրավիրվել է հարցազրույցի, որն անցկացվել է հանձնաժողովի միջոցով:

09.01.2019թ. – ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջազգային համագործակցության և զարգացման ծրագրերի վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.2-83) ժամանակավոր թափուր պաշտոնի համար դիմորդներ չեն եղել:

Արխիվ 2018  2015  2014  2013  2012   2011

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png