Քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոններ

ՀՀ ԱՍՀ Նախարարության աշխատակազմի Զբաղվածության պետական գործակալության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնների մրցույթների և ատեստավորման թեստային առաջադրանքների հարցաշարեր

Քաղաքացիական ծառայության առաջատար և կրտսեր պաշտոնների համար

1. ՀՀ Սահմանադրության բնագավառի թեստային առաջադրանքների քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների մրցույթ և ատեստավորում, կրտսեր պաշտոնների ատեստավորում անցկացնելու հարցաշար  
2. Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրության բնագավառի թեստային առաջադրանքների քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների մրցույթ և ատեստավորում, կրտսեր պաշտոնների ատեստավորում անցկացնելու հարցաշար  
3. ՀՀ Նախարարության Գործակալության օրինակելի կանոնադրությունից հարցաշար  
4. ՀՀ Նախարարության իրավասությունը սահմանող ՀՀ օրենսդրության բնագավառ  
5. Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի Զբաղվածության պետական  գործակալության իրավասության թեստեր