Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2019
Գլխավոր ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ Քաղաքացիական ծառայության մրցույթների անցկացման կարգ

Քաղաքացիական ծառայության մրցույթների անցկացման կարգ

Թափուր պետական պաշտոնները զբաղեցնելու համար
մրցույթների անցկացման կարգ 

  1. 12.06.2002թ. “Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին” ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի թիվ 17-Ն որոշում
  2. 22.09.2004թ. “ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության առաջատար և կրտսեր թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթ և այդ պաշտոնները զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորում անցկացնող մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատակարգերը հաստատելու մասին” ՀՀ ԱՍՀ նախարարի թիվ 111-Ն/1 հրաման
  3. 12.03.2009թ. “ՀՀ ԱՍՀՆ սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխապտակազմի քաղաքացիական ծառայության առաջատար և կրտսեր թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթ և այդ պաշտոնները զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորում անցկացնող մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատակարգերը հաստատելու մասին” ՀՀ ԱՍՀ նախարարի թիվ 42-Ն հրաման
  4. 02.12.2010թ. “ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2004թ. սեպտեմբերի 22-ի թիվ 111-Ն/1 և 2009թ. մարտի 12-ի թիվ 42-Ն հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին” թիվ 108-Ն հրաման
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png