18.09.2015թ. Սահմանվել է այն հիվանդությունների ցանկը, որոնց դեպքում հնարավոր է ստանալ կուտակային կենսաթոշակային հաշվում առկա միջոցներն ամբողջությամբ

ԿԻՍՎԵԼ