“Ընտանեկան գրադարանավար” ծրագիր

Ավետիք Իսահակյանի անվան Կենտրոնական գրադարան ՀՈԱԿ-ը, համագործակցելով ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ, “Ընտանեկան գրադարանավար” ծրագրի շրջանակներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման, հասարակություն ինտեգրելու, գրադարանային-մատենագիտական սպասարկման ոլորտում հավասար հնարավորություններ և մատչելի պայմաններ ապահովելու նպատակով մատուցում է հետևյալ ծառայությունները`

 1. Գրքերի պատվիրում` հեռախոսով կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով
 2. Պատվիրված գրականությունը ընթերցողներին անվճար հասցնել և ետ վերադարձ
 3. Անհրաժեշտ թեմատիկ մասնագիտական տեղեկության տրամադրում
 4. Գրադարանի մշակութային ծրագրերի մեջ ներգրավում
 5. Կրթության ու մասնագիտական որակների բարձրացման օժանդակում
 6. Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց տեղեկատվության ապահովման նպատակով` առանց այլ անձի օգնության «Արև» տեղեկատվական հաղորդակցման ծրագրի տրամադրում գրադարաններում:

Կից տրամադրվում է Ավետիք  Իսահակյանի անվան Կենտրոնական գրադարանի և մասնաճյուղերի հասցեների, հեռախոսահամարների և էլեկտրոնային փոստի հասցեների ցանկը.

 1. Ավետիք  Իսահակյանի անվան Կենտրոնական գրադարան -Նալբանդյան 4/1, հեռ. 010 56 15 66,

E-mail:yerevanccl@yahoo.com

 1. Կենտրոնական գրադարանի Արվեստի գրականության բաժին – Մոսկովյան 31/184, հեռ.010 53 35 93

E-mail:Yerevancclbranchart@yahoo.com

 1. Կենտրոնական գրադարանի Տեխնիկական գրականության բաժին – Տիգրան Մեծի 30, հեռ. 010 56 02 90

E-mail:Yerevancclbranchtex@yahoo.com

 1. Թիվ 21 գրադարան –  Բաղրամյան 20, հեռ. 010 58 01 73

E-mail:Yerevancclbranch21@yahoo.com

 1. Թիվ 15 գրադարան – Սայաթ-Նովա 37 հեռ. 010 55 62 20

E-mail:Yerevancclbranch15@yahoo.com

 1. Թիվ 27 գրադարան – Նորքի 5-րդ փողոց, թիվ 65 ԱՀԿ-ի շենք,հեռ. 010 65 20 65

E-mail:Yerevancclbranch27@yahoo.com

7.Թիվ 28 գրադարան – Մամիկոնյանց 21, հեռ. 010 23 43 79

E-mail:Yerevancclbranch28@yahoo.com

8.Թիվ 29 գրադարան –Կոմիտասի 6,  հեռ. 010 27 22 90

E-mail:Yerevancclbranch29@yahoo.com

 1. Թիվ 33 գրադարան – Կիևյան 1,հեռ. 010 27 08 31

E-mail:Yerevancclbranch33@yahoo.com

 1. Թիվ 36 գրադարան – Զարյան 19, հեռ. 010 23 60 38

E-mail:Yerevancclbranch36@yahoo.com

ԿԻՍՎԵԼ