Ջերմուկի ՀՍԾՏԿ-ի կառուցման և վերանորոգման ազգային մրցակցային մրցույթ

Մրցույթի փաթեթը՝

ԿԻՍՎԵԼ