Արթիկի ՀՍԾՏԿ-ի վերակառուցման աշխատանքների ձեռք բերման հայտարարություն և հրավեր

Փաթեթը՝

ԿԻՍՎԵԼ