ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՂԹՈՂ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՂԹՈՂ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Չափ. Համայնք Առաջին տեղը զբաղեցնող կազմակերպություն

 

Պետական բյուջեից հատկացված գումար
 

«Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց ապաստարանի ծառայություններ» 

 

1. ՀՀ տարածքում և Երևանում «Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿ 5557.0 հազ.դրամ
 

«Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ»

 

1. ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ «Տարեցների առողջության և խնամքի ապահովման ասոցիացիա» ՀԿ 1767.818 հազ.դրամ
2. ՀՀ Տավուշի մարզ «Տարեցների առողջության և խնամքի ապահովման ասոցիացիա» ՀԿ 5303.454 հազ.դրամ
 

«Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ»

 

1. Երևան, Կենտրոն և Արաբկիր «Տարեցների առողջության և խնամքի ապահովման ասոցիացիա» ՀԿ 4526.364 հազ.դրամ
 

«Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում»

 

1. Մարզ 1 «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ 14492.0 հազ.դրամ

 

 

 

ԿԻՍՎԵԼ