ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՂԹՈՂ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՂԹՈՂ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

Չափ. Համայնք Առաջին տեղը զբաղեցնող կազմակերպություն

 

Պետական բյուջեից հատկացված գումար
«Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց աջակցության կենտրոնների ծառայություններ»
1. ՀՀ Լոռու մարզ «Սպիտակի Հելսինկյան խումբ» իրավապաշտպան ՀԿ 5428.500 ՀՀ դրամ
2. ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ «Դու մենակ չես» կանանց աջակցման ՀԿ 3395.883 ՀՀ դրամ
«Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում»
1. ՀՀ Շիրակի մարզ,  Արթիկ «Ընտանիք և համայնք» ԲՀԿ 8.885.400 ՀՀ դրամ
2. ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ, Ջերմուկ «Մանկական զարգացման հիմնադրամ» 8.882.500 ՀՀ դրամ
3. ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ, Եղեգնաձոր «Մանկական զարգացման հիմնադրամ» 8.882.500 ՀՀ դրամ
«Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ»
1. ՀՀ Արագածոտնի մարզ «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» Բ/Հ 5.517.450 ՀՀ դրամ
«Անօթևան մարդկանց համար ժամանակավոր օթևանի տրամադրման ծառայություններ»
1. Երևան 1 «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» Բ/Հ 16.180.500 ՀՀ դրամ
2. Երևան 2 «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» Բ/Հ 16.180.500 ՀՀ դրամ
3. Երևան 3 «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» Բ/Հ 21.574.000 ՀՀ դրամ
«Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ»
1. Երևան, Շենգավիթ 1 «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ 4.979.000 ՀՀ դրամ
2. Երևան, Շենգավիթ 2 «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ 4.979.000 ՀՀ դրամ
3. Երևան, Նոր-Նորք 1 «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ 4.979.000 ՀՀ դրամ
4. Երևան, Նոր-Նորք 2 «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ 4.979.000 ՀՀ դրամ
5. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ 4.979.000 ՀՀ դրամ
6. Երևան, Դավիթաշեն «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ 4.979.000 ՀՀ դրամ
7. ՀՀ Շիրակ – 3 «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ 4.979.000 ՀՀ դրամ
8. ՀՀ Լոռու մարզ 5 «Խնամք» ՀԿ 4.979.000 ՀՀ դրամ
«Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում»
1. ՀՀ Մարզ 2 «Մանկական զարգացման հիմնադրամ» 15.936.880 ՀՀ դրամ
«Մտավոր խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ»
1. Երևան 1 «Փրկություն» ԲՀԿ 33,663.3 ՀՀ դրամ
2. ՀՀ Մարզ 1 «Առավոտ» ԲՀԿ 16.335.000 ՀՀ դրամ
3. ՀՀ Մարզ 2 «Աստղավարդ» ՀԿ 16831.6 ՀՀ դրամ
 

«ՀՀ երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող և հաստատությունում հայտնվելու ռիսկի խմբում գտնվող երեխաների ընտանիք վերադարձնելու և մուտքը հաստատություններ կանխարգելելու ծառայություններ», ներառյալ «Կենսաբանական ընտանիք տեղափոխված և հաստատություն մուտքը կանխարգելված երեխաների ընտանիքների բնաիրային օգնության փաթեթի տրամադրում»

 

1. ՀՀ Արմավիրի մարզ «Մանկական զարգացման հիմնադրամ» 5.755.000 ՀՀ դրամ
2. ՀՀ Արագածոտնի մարզ «Վորլդ Վիժն Հայաստան» հիմնադրամ 5.436.000 ՀՀ դրամ
3. ՀՀ Արարատի մարզ «Մանկական զարգացման հիմնադրամ» 6.751.675 ՀՀ դրամ
4. ՀՀ Սյունիքի մարզ

 

«Բարի մամա» բարեգործական ՀԿ 4.754.153 ՀՀ դրամ
5. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ «Բարի մամա» բարեգործական ՀԿ 5.004.372 ՀՀ դրամ
6. ՀՀ Լոռու մարզ

 

«Բարի մամա» բարեգործական ՀԿ 8.757.650 ՀՀ դրամ
7. ՀՀ Շիրակի մարզ

 

«Վորլդ Վիժն Հայաստան» հիմնադրամ 20.952.000 ՀՀ դրամ
ԿԻՍՎԵԼ