ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՂԹՈՂ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՂԹՈՂ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

Չափ. Համայնք Առաջին տեղը զբաղեցնող կազմակերպություն

 

Պետական բյուջեից հատկացված գումար (հազ դրամ)
«Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում»
1. Երևան

 

Աուտիզմ ազգային հիմնադրամ 44010.0
«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում»
1. Երևան

 

«Երևան իմ սեր» հիմնադրամ 8878.0
2. ՀՀ մարզ 1

 

«Լիարժեք կյանք» ՀԿ 17268.0
3. ՀՀ մարզ 2

 

«Հույսի մեծամոր» ՀԿ 8868.0
«Մտավոր հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ»
1. Երևան 2

 

«Մայրի» ՀԿ 17293.333
«Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում»

 

1. Հանրապետության ամբողջ տարածքում «Լիարժեք կյանք» ՀԿ 11568.0
«Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ»

 

1. Լոռու մարզ

 

«Խնամք» ՀԿ 16430.0
«Մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի  ծառայություններ»

 

1. Երևան 1

 

«Ջերմիկ անկյուն» ՀԿ 20969.252
2. Երևան 2

 

«Ջերմիկ անկյուն» ՀԿ 11983.512
3. ՀՀ մարզեր

 

«Ջերմիկ անկյուն» ՀԿ 11983.512
«Տարեցների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ»

 

1. Լոռու մարզ «Վանաձորի տարեցների տուն» հիմնադրամ 24000.2
«Տնային խնամքի ծառայություններ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց համար»
1. Երևան

 

«Խնամք» ՀԿ 11731.2
«Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց աջակցության կենտրոնների ծառայություններ»
1. ՀՀ Արարատի մարզ «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ 4510.0
2. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ 4510.0
3. ՀՀ Կոտայքի մարզ «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ 4510.0
4. ՀՀ Սյունիքի մարզ «Սոսե կանանց հիմնահարցեր» ՀԿ 4510.083
5. ՀՀ Տավուշի մարզ

 

«Երիտասարդ Տավուշ» ՀԿ 4499.796
6. ՀՀ Արմավիրի մարզ «Երիտասարդական ավանգարդ» ՀԿ 4510.083
7. ՀՀ Շիրակի մարզ

 

«Արևամանուկ» հիմնադրամ 4500.0
«Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց ապաստարանի ծառայություններ»

 

1. Երևան «Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿ 10824.2
«Տարեցների եվ հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ»
1. Էրեբունի

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 13495.2
2. Նուբարաշեն

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 6747.6
3. Քանաքեռ-Զեյթուն

 

Գերմանական կարմիր խաչ 3936.1
4. Նոր Նորք

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 13495.2
5. Շենգավիթ

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 13495.2
6. Նորք Մարաշ

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 3936.1
7. Արաբկիր

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 13495.2
8. Դավիթաշեն

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 5623.0
9. Ավան

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 3936.1
10. Կենտրոն

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 13495.2
11. Աջափնյակ

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 6185.3
12. Լոռի

 

Հայկական կարմիր խաչ 5060.7
13. Արարատ

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 6747.6
14. Շիրակ

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 15182.1
15. Գեղարքունիք

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 5060.7
16. Արմավիր Արմավիրի զարգացման կենտրոն ՀԿ 8434.5
17. Կոտայք

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 15182.1
18. Սյունիք

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 6747.6
«Տարեցներին եվ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ»
1. Նուբարաշեն

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 4979.2
2. Աջափնյակ

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 4979.2
3. Ավան

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 4979.2
4. Շիրակ 1

 

Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ 4445.760
5. Շիրակ 2

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 9958.4
6. Գեղարքունիք 1

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 9958.4
7. Գեղարքունիք 2

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 9958.4
8. Լոռի 1

 

Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ 4445.760
9. Լոռի 2

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 9958.4
10. Լոռի 3

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 9958.4
11. Լոռի 4

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 9958.4
12. Կոտայք 1

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 9958.4
13. Կոտայք 2

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 9958.4
14. Արարատ 1

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 9958.4
15. Արարատ 2

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 9958.4
16. Սյունիք 1

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 9958.4
17. Սյունիք 2

 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ 9958.4
 

«Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում»

 

 

1. ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնք «Լիարժեք կյանք» ՀԿ 8928.0
2. ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնք «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ 16496.4
3. ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնք «Ձեզ համար»ՀԿ 6528.0
4. ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնք «ՍՕՍ մանկական գյուղեր» ՀԲՀ 11558.602
5. ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան համայնք «Վորլդ Վիժն Հայաստան» 9346.5
6. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ 8855.4
7. ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնք «Երեխաների աջակցություն հիմնադրամ» 14621.028
8. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնք «Վորլդ Վիժն Հայաստան» 9346.5
9. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնք «Վորլդ Վիժն Հայաստան» 9346.5
10. ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնք «Վորլդ Վիժն Հայաստան» 9346.5
11. ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնք «Ընտանիք և համայնք» ՀԿ 8500.0
12. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնք «Վորլդ Վիժն Հայաստան» 9346.5
13. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնք «Վորլդ Վիժն Հայաստան» 9346.5
14. ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնք «Վորլդ Վիժն Հայաստան» 9346.5
15. ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնք Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ 8819.280
16. ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնք «Վորլդ Վիժն Հայաստան» 9346.5
17. ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնք «Վորլդ Վիժն Հայաստան» 9346.5
ԿԻՍՎԵԼ