03.07.2018թ. Ոլորտին առնչվող հիմնական խնդիրներն ու դրանց լուծմանն ուղղված ընթացիկ ծրագրերը

ԿԻՍՎԵԼ