«Հայաuտանի Հանրապետությունում հանրային ծառայողի օրը նշելու մասին» ՀՀ Կառավարության որոշման նախագիծ

Նախագիծ

«Հայաuտանի Հանրապետությունում հանրային ծառայողի օրը նշելու մասին» ՀՀ Կառավարության որոշման նախագծով նախատեսվում է Հայաuտանի Հանրապետությունում հունիսի 23-ը նշել որպեu հանրային ծառայողի oր: Նախագծի ընդունմամբ հասարակության մեջ հանրային ծառայողի դերն ու նշանակությունը կարևորելու ևս մեկ հնարավորություն կստեղծվի:

Նախագիծը սահմանված կարգով ներկայացվել է ՀՀ արդարադատության նախարարություն՝ պետական-իրավական փորձաքննության:

Աշխատանքի և զբաղվածության
վարչություն
Հեռ. 010565354

ԿԻՍՎԵԼ