«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

Նախագիծ

Աշխատանքի և զբաղվածության
վարչություն
Հեռ. 010565354

ԿԻՍՎԵԼ