««Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

Նախագիծ
Ամփոփաթերթ

««Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ նախագիծը սահմանված կարգով ներկայացվել է ՀՀ կառավության աշխատակազմ:

Աշխատանքի և զբաղվածության
վարչություն
Հեռ. 010565354

ԿԻՍՎԵԼ