ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամաններ

ՀՀ ԱՍՀ նախարարի 2017 թվականի մարտի 31-ի «ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2013 թվականի հուլիսի 30-ի թիվ 108-Ա/1 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 55-Ա/1 հրաման

 55-A-1-hraman

55-A-1-hraman

ԿԻՍՎԵԼ