Երեքշաբթի, Հուլիս 16, 2019
Գլխավոր ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

««Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

Նախագիծ ««Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ Ազգային ժողով: Աշխատանքի...

«Կամավորական գործունեության և կամավոր աշխատանքի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի և դրանից բխող մի շարք...

Նախագծերի փաթեթ Ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: Աշխատանքի և զբաղվածության վարչություն Հեռ. 010565354

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը

Նախագիծը «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման մեխանիզմների պարզեցում, աշխատանքային հարաբերությունների ձևավորման, փոփոխման...

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ...

Նախագիծ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը մշակվել է պետական ծառայողների...

««Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Քրեակատարողական...

Նախագծերի փաթեթը ՀՀ վարչապետի հանձնարարությամբ ներկայացվել է ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ՝ կարծիքի: Աշխատանքի և զբաղվածության վարչություն Հեռ. 010565354

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ...

Նախագիծ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով նախատեսվում է կարգավորել սոցիալական...

«Կամավորական գործունեության և կամավոր աշխատանքի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի և դրանից բխող մի շարք...

Նախագծերի փաթեթ Ներկայացվել է ՀՀ արդարադատության նախարարություն՝ պետական փորձագիտական եզրակացության: Հանրային քննարկումներ http://www.mlsa.am/?p=11662 http://www.mlsa.am/wp-content/uploads/2016/10/Ardzanagrutyun3.pdf http://www.mlsa.am/?p=12059 http://www.mlsa.am/?p=12123 https://soundcloud.com/armradio/25-10-2017e   Աշխատանքի և զբաղվածության վարչություն Հեռ. 010565354

«Զբաղվածության կարգավորման 2018 թվականի պետական ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն ...

2018 amenamya naxagits havelvats 2 havelvats3 Աշխատանքի և զբաղվածության վարչություն Հեռ. 010565354

«Կամավորական գործունեության և կամավոր աշխատանքի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի և դրանից բխող մի շարք...

Նախագծերի փաթեթ «Կամավորական գործունեության և կամավոր աշխատանքի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունման նպատակը կամավորական գործունեության և կամավոր աշխատանքի ամբողջական օրենսդրական կարգավորումն է, այդ թվում՝ կամավորական գործունեության...
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png